aboutus
โพรไฟล์ QC
ความสำเร็จด้านคุณภาพและความเป็นเลิศเป็นหัวใจหลักของเป้าหมายของเราในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า, เรามีวิธีการยกระดับเพื่อควบคุมคุณภาพ

3 N ------ ไม่มีการยอมรับ; ไม่มีการผลิต; ไม่มีการถ่ายโอนเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติครบ 100% หลังจากผ่านแต่ละเครื่องและผู้ปฏิบัติงาน

4 M ----- MAN >>> กระตุ้นจิตสำนึกในการแข่งขันและคุณภาพ

เครื่องจักร >>> รักษาอัตราการทำงานและการใช้ประโยชน์สูงสุด

วัสดุ >>> บรรลุอินพุตและเอาต์พุตที่สมเหตุสมผล

วิธีการ >>> แนวปฏิบัติและแนวทางที่ดีที่สุด

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ